נספח רעידת אדמה (לרבות צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה)

בקשה לשינוי כיסוי רעידת אדמה בפוליסת ביטוח דירה

פרטי המבוטח והנכס לביטוח:

פרטי הבקשה:

הוראה זאת חלה לגבי:

על פי הפוליסה, שיעור השתתפות העצמית בנזקי רעידת אדמה הוא 10% מסכום הביטוח.

חתימת המבוטח:

שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:30-17:00

גן תעשיה 9, ת.ד. 3040, עומר 8496500

טלפון: 073-239-0811

דוא"ל: cg@c-g.co.il

פקס: 08-626-1120

© כל הזכויות שמורות כהן-גבעון סוכנות לביטוח (1994) בע"מ מקבוצת הפניקס חברה לביטוח בע"מ