Boy Carrying Goat

ביטוח אחריות מקצועית

מטפל בעזרת בעלי חיים

אנחנו מודעים לכך שבעלי מקצועות חופשיים חשופים, מדי יום, לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל ו/או טיפול חסר (השמטה) אשר נגרמו בתום לב. על מנת להימנע מהסיכונים הכרוכים הננו ממליצים לרכוש ביטוח שיאפשר לכם לעבוד בראש שקט.

מה הביטוח מכסה?

פיצוי כספי לצד שלישי שהגיש תביעה משפטית נגדכם עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית

כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מטפל בעזרת בעלי חיים

 הביטוח ניתן למטפל בעזרת בעלי חיים בעל תעודת הסמכה ממוסד מוכר בישראל.

עלות הביטוח החל מ- 718 ש"ח.

הפוליסה כוללת הרחבות ללא תוספת תשלום:

 • חבות צד ג'

 • הוצאות הגנה בהליכים פלילים

ניתן להרחיב כיסוי בתוספת פרמיה כמו:

 • הרחבה לטיפול קבוצתי וסדנאות

 • הגדלת גבולות אחריות

דגשים חשובים:

 • טיפול בילדים - הורי הילדים יחתמו מראש על הסכמתם לטיפול בעזרת בעלי חיים.

 • הכיסוי לא יחול בגין בעלי חיים אשר חל איסור חוקי להחזקתם, וכן בגין בעלי חיים ארסים.

 • ב‮מ‮ג‮ע‮ ‮ע‮ם‮ ‮ב‮ע‮ל‮י‮ ‮ח‮י‮י‮ם‮ ‮י‮ו‮ק‮פ‮ד‮ ‮ע‮ל‮ ‮ק‮י‮ו‮ם‮ ‮ה‮ו‮ר‮א‮ו‮ת‮ ‮ב‮ט‮י‮ח‮ו‮ת‮ ‮ו‮ת‮ב‮ר‮ו‮א‮ה‮ ‮ש‮י‮ו‮נ‮ח‮ו‮ ‮ע‮ל‮ ‮י‮ד‮י גורם תברואתי מוסמך, לרבות:

  • כל בעלי החיים יהיו מחוסנים בהתאם להנחית גורם רפואי וטרינרי.​

  • לא יתבצע טיפול הכולל מגע עם:

   • בעלי חיים פצועים או חולים​

   • בעלי חיים רעבים

   • בעלי חיים בתוקפת ייחום

  • לא מתבצע טיפול באמצעות סוסים.

  • לא מכוסה פעילות עם כלבים הנחשבים מסוכנים ע"פ החוק.

שיטת העבודה שלנו

השוואת הצעות ממספר חברות

בניית מפרט ביטוחים מותאם אישית

הבנת צורכי הלקוח והערכת סיכונים

שיחה עם מומחה

צרו איתנו קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה

שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:30-17:00

גן תעשיה 9, ת.ד. 3040, עומר 8496500

פקס: 08-626-1120

דוא"ל: cg@c-g.co.il

טלפון: 073-239-0811