Aerial Photo of a City

ביטוח בתים משותפים

ביטוח בתים משותפים

בבית משותף עלולות לצוץ בעיות רבות המאיימות על השקט הנפשי של דיירי הבניין. ביטוח חבויות לוועד הבית כגון: ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים, לא מעניק את ההגנה המלאה מפני הוצאות כספיות כבדות לנזקים ברכוש המשותף בבניין. דיירי הבניין לרוב דאגו לביטוח דירתם אך לא לרכוש המשותף בבניין כמו חדר מדרגות, מעליות, חדרי בטחון, גנרטורים, מתקני ביוב, גג, חדרי משחקים ועוד...


נזקים כתוצאה מוונדליזם, שריפה, פגעי מזג אוויר או פגעי אסונות טבע עלולים להעמיד אתכם הדיירים בהוצאה כספית כבדה לשיקום הנזקים ברכוש המשותף. ביטוח מבנה רכוש משותף מעניק הגנה מפני נזקים אלו ומאפשר לדיירי הבית המשותף לישון בשקט ובידיעה כי ברשותם פוליסת ביטוח המכסה מכל צרה שחלילה תיפתח.

מה הביטוח מכסה?

נזקי חבויות לצד שלישי ועובדים 

נזקי מים מאינסטלציה

נזקי טבע ורעידת אדמה

נזקי אש ושריפה

הצעת מחיר לביטוח בית משותף

מלאו פרטים ונשוב אליכם עם מספר הצעות 

פרטי נציג ועד הבית:

פרטי הנכס:

הרכוש המשתוף כולל גם:

עבר ביטוחי ומצב תביעות:

arrow&v
arrow&v