Nail Supplies

ביטוח אחריות מקצועית

אנחנו מודעים לכך שבעלי מקצועות חופשיים חשופים, מדי יום, לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל ו/או טיפול חסר (השמטה) אשר נגרמו בתום לב. על מנת להימנע מהסיכונים הכרוכים הננו ממליצים לרכוש ביטוח שיאפשר לכם לעבוד בראש שקט.

פדיקור מניקור

מה הביטוח מכסה?

פיצוי כספי לצד שלישי שהגיש תביעה משפטית נגדכם עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית

כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית פדיקור מניקור

 הביטוח ניתן רק לבעלי תעודות הסמכה ב: פדיקור, מניקור, לק ג'ל ובניית ציפורנים.

עלות הביטוח החל מ-1,190 ש"ח.

הפוליסה כוללת הרחבות ללא תוספת תשלום:

 • צד שלישי

 • חבות מוצר

 • הוצאות דיבה

 • הוצאות הגנה בהליכים פלילים

ניתן להרחיב כיסוי בתוספת פרמיה כמו:

 • הגדלת סכום גבולות אחריות

 • הרחבה עבור תעודת פדיקור מניקור רפואי

דגשים חשובים:

 • חובת הצגת תעודת הסמכה ו/או רישיון בר תוקף לעיסוק בתחומים אלו.

 • חובת שימוש בחומרים ובציוד המאושרים על ידי משרד הבריאות ו/או בעלי תו תקן ממכון התקנים.

 • טיפולים יבצועו באמצעים סטריליים וחד פעמיים.

 • המכשירים שבשימוש בעלי תו תקן ככל ונדרש על פי החוק.

 • מכשירים חשמליים ייבדקו אחת לשנה על ידי חשמלאי מוסמך.  

שיטת העבודה שלנו

השוואת הצעות ממספר חברות

בניית מפרט ביטוחים מותאם אישית

הבנת צורכי הלקוח והערכת סיכונים

שיחה עם מומחה

צרו איתנו קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה

שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:30-17:00

גן תעשיה 9, ת.ד. 3040, עומר 8496500

פקס: 08-626-1120

דוא"ל: cg@c-g.co.il

טלפון: 073-239-0811