Making Notes

ביטוח אחריות מקצועית

יועץ ארגוני

אנחנו מודעים לכך שבעלי מקצועות חופשיים חשופים, מדי יום, לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל ו/או טיפול חסר (השמטה) אשר נגרמו בתום לב. על מנת להימנע מהסיכונים הכרוכים הננו ממליצים לרכוש ביטוח שיאפשר לכם לעבוד בראש שקט.

מה הביטוח מכסה?

פיצוי כספי לצד שלישי שהגיש תביעה משפטית נגדכם עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית

כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית יועץ ארגוני

 הביטוח ניתן ליועץ אירגוני כללי, לרבות ייעוץ אישי למנהלים, וכי אינו משמש בתפקיד ניהולי בארגון. עלות הביטוח החל מ- 1,350 ש"ח.

הפוליסה כוללת הרחבות ללא תוספת תשלום:

  • צד שלישי

  • הוצאות דיבה

  • הוצאות הגנה בהליכים פלילים

ניתן להרחיב כיסוי בתוספת פרמיה כמו:

  • הגדלת סכום גבולות אחריות

 

הביטוח אינו מכסה תביעות שעילתן:

  • חריגה מסמכות ביודעין בתווך או ניהול מו"מ עם צדדים שלישיים לעניין שינויים ארגוניים, מיזוגי תאגידים ושותפויות עסקיות, וכן חבות שעילתה ניהול מו"מ עם ועדי עובדים.

  • תחזיות עסקיות ו/או מצג נתונים בקשר עם הנפקות אג"ח ו/או מניות.

  • חריגה מתקציב ו/או מהצעת מחיר.

  • ייעוץ מס וניהול תיקי השקעות.

  • היעדר הישגים.

שיטת העבודה שלנו

השוואת הצעות ממספר חברות

בניית מפרט ביטוחים מותאם אישית

הבנת צורכי הלקוח והערכת סיכונים

שיחה עם מומחה

צרו איתנו קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה

שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:30-17:00

גן תעשיה 9, ת.ד. 3040, עומר 8496500

פקס: 08-626-1120

דוא"ל: cg@c-g.co.il

טלפון: 073-239-0811