תביעת רכב רכוש - מבוטח

מה עושים אם רכבך נגנב או ניזוק?

הכיסוי במסגרת פוליסת ביטוח רכב מקיף, מאפשר לך לקבל תגמולי ביטוח בגין נזק לרכב או גניבתו ובהתאם לתנאי הפוליסה.

דיווח והגשת טופס הודעה על מקרה ביטוח

על מבוטח לדווח למחלקת תביעות - כהן גבעון סוכנות לביטוח, על כל נזק ו/או גניבה לרכב המבוטח. דרכי יצירת קשר:

  • טלפון: 08-6261109
  • דוא"ל: tviot@c-g.co.il
  • או באמצעות אפליקציית כהן גבעון סוכנות לביטוח.

בחירת מוסך

באפשרותך לתקן את רכבך בכל מוסך או באחד ממוסכי ההסדר העומדים לשרות מבוטחי חברות הביטוח.

אם בחרת לתקן את רכבך במוסך הנמנה מרשימת מוסכי ההסדר של חברת הביטוח, תוכל ליהנות מהטבות ייחודיות המתעדכנות מעת לעת וממגוון יתרונות בלעדיים ומשתלמים כדוגמת המפורט להלן:

  • סכום השתתפות עצמית מופחת.
  • פטור מתשלום פרמיית השבת סכום הביטוח לקדמותו בנזק חלקי (כינון הפוליסה).
  • קבלת רכב חלופי אוטומטי למשך כל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח".
  • אחריות לאיכות התיקון למשך 3 שנים.
  • קבלת רכב נקי בגמר התיקון.

בחירת שמאי

במקרה של נזק לרכב (למעט גניבה) עליך לבחור שמאי להערכת הנזק.

בחירת השמאי יכולה להיעשות בשני אופנים:

  • בחירת שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה. לרשימה שמאים לפי חברות ביטוח לחץ כאן.
  • בחירת שמאי המופיע בפנקס השמאים ואינו נכלל ברשימת שמאי החוץ של חברת הביטוח.

להנחיות הפיקוח בדבר שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג') לרבות בנוגע לבחירת שמאי לחץ כאן.

תקופת ההתיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח למבוטח וזאת בהתאם להוראות הדין.

פרטים נוספים

לקבלת פרטים נוספים, בירורים ומידע נוסף ניתן לפנות למחלקת תביעות בטלפון: 073-2390809.

תביעת רכב רכוש מבוטח

תביעת רכב רכוש מבוטח