תביעת רכב צד ג'

מה עושים אם נפגעת על ידי רכב צד ג' וברצונך לתבוע את צד ג'?

עליך להודיע לנו על התאונה ולבקש אישור "אי הגשת תביעה" מקורי.

את המסמכים הבאים יש לצרף לתביעתך כנגד צד ג':

דוח שמאי, צילומי הנזק, חשבוניות התיקון (אם תוקן הרכב) אישור "אי הגשת תביעה" מקורי.

תוכל לתקן רכבך באחד ממוסכי הסדר מתוך הרשימה שבאתר החברת הביטוח, לרשימת מוסכי הסדר לפי חברות ביטוח לחץ כאן.

מה עושים אם נתבעת על ידי צד ג'?

עם קבלת מכתב דרישה מצד ג' בחברת הביטוח, נודיעך על כך בכתב בתוך 7 ימים, ונבקש את אישורך לתשלום הפיצוי לצד ג'.

בהעדר תגובתך בתוך 30 יום, נראה בכך את הסכמתך לתשלום לצד ג'.

אם קיבלת מכתב דרישה מצד ג' או תביעה משפטית, דאג להעבירם אלינו מהר ככל האפשר. צרף למכתב הדרישה מכתב קצר המציין את הפרטים הבאים, מספר התביעה (אם ידוע לך) מספר הרכב, מספר הפוליסה, תאריך האירוע, מספר הטלפון שלך לרבות הנייד.

אם לא דיווחת לנו עד כה על התאונה, עליך להודיע במיידי על התאונה ולצרף את המסמכים גם אם לא נגרם נזק לרכבך.

תקופת ההתיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום קרות מקרה הביטוח וזאת בהתאם להוראות הדין.

פרטים נוספים

לקבלת פרטים נוספים, בירורים ומידע נוסף ניתן לפנות למחלקת תביעות בטלפון: 073-2390809.

תביעת רכב צד ג

תביעת רכב צד ג