תביעת רכב חובה (גוף)

מה עליך לעשות במקרה בו נגרם נזק כתוצאה מתאונת דרכים?

לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 ניתן לפנות בתביעה לחברת ביטוח, במידה ונגרם לך נזק גוף כתוצאה מתאונת דרכים באחד מהמקרים המפורטים להלן:

1. בעת האירוע נהגת ברכב המבוטח.

2. בעת האירוע נסעת ברכב המבוטח.

3. נפגעת כהולך רגל, מפגיעת רכב המבוטח.

דיווח והגשת טופס הודעה על מקרה ביטוח

על מבוטח לדווח לסוכנות הביטוח או לחברת הביטוח, באופן מיידי, על כל פגיעת גוף בתאונת דרכים בה היה מעורב הרכב המבוטח, בין אם נפגע אדם שנהג או נסע ברכב המבוטח, ובין אם נפגע הולך רגל מהרכב המבוטח. את הדיווח יש להגיש באמצעות טופס הודעה על מקרה ביטוח או באמצעות אפליקציית כהן גבעון סוכנות לביטוח.

יש לצרף צילום של רישיון נהיגה של הנהג למועד האירוע, צילום של תעודת ביטוח החובה התקפה למועד האירוע וצילום רישיון הרכב.

הגשת תביעה והמסמכים שיש לצרף

עם הגשת מכתב דרישה לחברת הביטוח, יש לצרף את המידע והמסמכים המפורטים:

  • מידע מפורט ביחס לנסיבות אירוע התאונה
  • צילום של רישיון נהיגה או אישור משרד הרישוי בדבר תוקף הרישיון של הנהג למועד האירוע
  • צילום של תעודת ביטוח החובה התקפה למועד האירוע
  • צילום רשיון הרכב
  • אישור משטרה
  • מסמכים רפואיים
  • אישורי אי-כושר
  • מידע באשר להיותה של התאונה תאונת עבודה או לא
  • במידה והתאונה הינה תאונת עבודה – מסמכי המוסד לביטוח לאומי הרלבנטיים לרבות אסמכתאות בדבר התגמולים ששולמו ופרוטוקולים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

בנוסף, יש לגבות כל דרישה לפיצוי במסמכים הרלבנטיים, כגון: קבלות על הוצאות, אסמכתאות להפסדי שכר נטענים וכו'.

רשימת המסמכים הנ"ל אינה רשימה ממצה, ובמידת הצורך חברת הביטוח תפנה להשלמת המסמכים ו/או לקבלת פרטים נוספים לפי העניין.

את מכתב הדרישה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח למחלקת תביעות - כהן גבעון סוכנות לביטוח, באמצעות:

דוא"ל: tviot@c-g.co.il

פקס: 08-6261119

כתובת: ת.ד. 3040, עומר 8496901

תקופת ההתיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום קרות מקרה הביטוח, ולגבי קטינים – 7 שנים מיום הגעתם לגיל 18 שנים, וזאת בכפוף להוראות הדין.

פרטים נוספים

לקבלת פרטים נוספים, בירורים ומידע נוסף ניתן לפנות למחלקת תביעות בטלפון: 073-2390809.

תביעת ביטוח חובה

תביעת רכב חובה (גוף)