ביטוח תכולה לדירה

פוליסת ביטוח תכולת הדירה כוללת כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה והנם בבעלותכם, בחזקתכם או באחריותכם ואינם חלק ממבנה הדירה. לפוליסת ביטוח הדירה נקבעו תנאי מינימום מחייבים על יד המפקח על הביטוח וחברות הביטוח השונות מחויבות לתנאי הנוסח אלו אך מורשות לשונות את התנאים רק במידה והנוסח המתוקן מציע תנאים טובים יותר למבוטח.

ביטוח תכולה מגן עליכם מפני נזקים שיגרמו בדירתכם עקב סיכונים רבים ומגוונים: סיכוני אש, התפוצצות, נזקי מים, שיטפונות, רעידת אדמה (לבחירה), התנגשות כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, נזקי טבע, מהומות, נזק בזדון ופריצה.

כמו כן פוליסת ביטוח תכולת הדירה אינה כוללת את פריטי התכולה הבאים: כלי רכב מנועיים, קרוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס, בעלי חיים, ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מלווה, חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם, זהב, כסף או מתכת יקרה כשהם במצב גולמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט, כלי נשק, תחמושת וחומרי נפץ, כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי תבניות, פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים, ציוד ומלאי המשמשים לעסק, שקים, המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי חוב, כרטיסי נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה.

בעריכת הביטוח יש להצהיר על פריטים יקרי ערך, אם לערכתם שווי התכולה (כערך חדש) עולה ע"ס 200,000 ₪ עליכם להמציא הערכות לפירטים יקרי ערך או לבקש מחברת הביטוח לערוך הערכת תכולה ע"י סוקר מטעמה על מנת שיבוטלו מגבלות לסכומי ביטוח מיוחדים בתנאי הפוליסה.

>>תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן)

ביטוח "כל הסיכונים"

נהוג לבטח בביטוח "כל הסיכונים" פריטים כגון: תכשיטים, כלי זהב, שעונים, פרוות, מצלמות, מסרטות, כלי נגינה, תמונות, פסלים, אוסף בולים, כלי כסף, אוסף מדליות ואוסף מטבעות.

ביטוח "כל הסיכונים" תקף לגבי פריטים מסוימים בלבד ומכסה מפני: אובדן או נזק פיזי מתאונה לרכוש המבוטח מסיבה כלשהי, למעט מקרים אשר הוצאו באופן מפורש מכלל כיסוי. אין פירוט של מקרים מבוטחים אלא חריגים בלבד וכל מקרה שאינו מופיע ברשימת החריגים מבוטח.

בביטוח "כל הסיכונים" מבוטחים, בין היתר, נזקי אבדה וגניבה מחוץ לדירה, ונזקים רבים אשר אינם מבוטחים לפי ביטוח התכולה. תמורת פרמיה נוספת ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח לחו"ל.

בחלק מחברות הביטוח נהוג לכלול בביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים עד 10% מסכום ביטוח התכולה. כיסוי לסכום נוסף אפשר לרכוש תמורת פרמיה נוספת.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת ביטוחי רכב בטלפון: 073-2390807, 073-2390812 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח תכולה לדירה