ביטוח ערך שווי קרקע

כאשר אנו מתגוררים בבניין דירות, ייתכן ולא כל הדירות הנמצאות בבניין מבוטחות. אולי חלק מדיירי הבניין "חוסכים" ולא מבטחים את מבנה דירתם אזי במקרה של אסון כמו: שריפה, התפוצצות או רעידת אדמה. צפויות לצוץ בעיות אשר לא יאפשרו לדיירים להקים את המבנה מחדש.

דיירים בעלי ביטוח מבנה מבוטחים לפי עלות הבניה של הדירה כולל החלקים המשותפים בבניין משותף המחושבים בגודל הדירה ברוטו. בעת מקרה ביטוח של אובדן מוחלט לדירת מגורים עומדת בפני חברת הביטוח האפשרות לשפץ ולכונן מחדש את הדירה או לחלופין לתת למבוטח את מלוא סכום הביטוח. שיפוץ הדירה הבודדת הוא בעייתי מאחר שבד"כ מדובר בנזקים לחלקים נוספים בבניין שלא בהכרח מבוטחים, ואם כן, אזי לא בהכרח באותה חברת ביטוח. אם חברת הביטוח אינה מוצאת לנכון לשפץ את הדירה הבודדת אלא מעדיפה לשלם את מלוא סכום הביטוח, הרי שלמבוטח חסרה עלות הקרקע כדי לרכוש דירה דומה במקום אחר.

לשם ההמחשה, דירה סטנדרטית על שטח של 100 מ"ר מסתכמת בעלות בניה בסך 580,000 ש"ח. במקרה שחברת הביטוח אינה מוצאת לנכון לשפץ את הדירה, המבוטח מקבל את עלות הבניה מחברת הביטוח ונשאר עם זכויות על הקרקע על פי חלקו היחסי בבניין המגורים. כך שהמבוטח מוצא עצמו בעת אסון במצב שבו הוא נשאר ללא קורת גג וללא מספיק כסף לרכוש דירה דומה במקום אחר.

מכאן נובע הצורך בביטוח ערך הקרקע בדירה, הכיסוי מפצה את המבוטח על השווי היחסי של הקרקע שעליה משתרעת דירת המגורים שלו. דיירים בעלי ביטוח מבנה וערך קרקע מבוטחים לפי עלות הבנייה של הדירה ובמקרה שבו נהרס מבנה הבית המשותף ואינו ניתן לשיקום ביטוח שווי הקרקע מהווה פיצוי להשלמת מחיר הדירה. כך שהמבוטח מוצא את עצמו בעת אסון במצב שבו לא ניתן להקים את הבניין המשותף מחדש אך עם מספיק כסף כדי לרכוש דירה דומה במקום אחר.

למעשה, המשמעות של ביטוח ערך הקרקע היא שחברת הביטוח מעניקה למבוטח אופציה למימון דירה חלופית, בשווי שוק דומה לזה של הדירה המבוטחת שנפגעה. זאת, במקרה שאין כל אפשרות להקים את בניין המגורים מחדש, בגלל היעדר כיסוי ביטוחי של כל הדיירים בבניין, או עקב מניעה חוקית או אחרת שאינה תלויה במבוטח.

חברות הביטוח קובעות פרק זמן מסוים (חצי שנה לפחות), לפני שהן משלמות את הפיצוי עבור ערך הקרקע היחסי בבית המשותף, וזאת על מנת לוודא באופן סופי ומוחלט שבניין המגורים לא מוקם מחדש. לכן, רצוי שביטוח הדירה יכלול גם סכום ביטוח נפרד לכיסוי אובדן שכר דירה, כדי לממן את עלויות הדיור הזמני שעלולות להיגזר על המבוטח.

בעבר לא כל חברות הביטוח בארץ הסכימו לכלול בפוליסות הביטוח את ערך שווי הקרקע של דירות בבתים משותפים, בשל הסיכון הרב הגלום בסוג זה של כיסוי. כיום המפקח על הביטוח מחייב את חברות הביטוח לתנאי מינימום בפוליסת ביטוח הדירה וחברות הביטוח השונות מחויבות לתנאי הנוסח אלו אך מורשות לשונות את התנאים רק במידה והנוסח המתוקן מציע תנאים טובים יותר למבוטח. בין חברות הביטוח התנאים שונים, ולכן, מומלץ לבצע סקר שוק מקיף לפני הרכישה.

>>תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן)

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת ביטוחי פרט בטלפון: 073-2390807, 073-2390812 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח ערך שווי קרקע