ביטוח נאמנות עובדים

פוליסת ביטוח נאמנות עובדים מיועדת לכל גוף, משרד או מוסד העוסק בכספים ושעובדיו עלולים למעול ברכוש ולגרום לנזק כספי ישיר עקב המעילה באמון על ידי העובדים.

אחריות חברת הביטוח מוגבלת בסכום גבול האחריות הנקבע בעת עריכת הביטוח ומוגבלת לנזק כספי ישיר שיתגלה בתוך תקופת הביטוח, אשר נגרם כתוצאה מכל פעולה או פעולות של הונאה, מעילה, העלמה במרמה או גניבה שנעשו על ידי עובד של המבוטח במהלך עבודתו בשירות המבוטח, שנעשו תוך כוונה ברורה לגרום למבוטח נזק ולהשיג לעובד עצמו ו/או לאחרים טובת הנאה.

ביטוח נאמנות אינו נמנה, בדרך כלל, עם ביטוחי הרכוש לבית העסק, ומוחרג בפוליסות הביטוח שלהלן:

  • ביטוח כספים - נזקי מעילה לא מכוסים, אך ניתן להרחיב תמורת תוספת דמי ביטוח את כיסוי הביטוח בפוליסה לנאמנות עובדים.
  • ביטוח רכוש – בכיסוי פריצה במסגרת ביטוח תכולת העסק, בדרך כלל, הפוליסה אינה מכסה נזק הנגרם על ידי עובד או בשיתוף עימו. ניתן להרחיב תמורת תוספת דמי ביטוח את כיסוי הביטוח בפוליסות מודולריות מיוחדות לבתי עסק הכוללות מגוון רחב של כיסויים נוספים.

בפוליסת ביטוח נאמנות ניתן להגביל את הכיסוי הביטוחי למעילות של עובדים נקובים בשם או תפקידים מוגדרים. אך אפשר גם לכסות מעילות של כל עובדי המבוטח.

חשוב להדגיש כי הכיסוי חל אך ורק לגבי מקרים שקרו ונתגלו בתקופת הביטוח. ניתן להרחיב את הפוליסה לכסות מקרים שאירעו בתקופת הביטוח ונתגלו לאחר תום תקופת הביטוח ובהתאם לתקופת גילוי המקובלת על חברת הביטוח. רוב החברות מגדירות את תקופת הגילוי לתקופה בת 6 חודשים. כלומר, מקרי ביטוח שנתגלו לאחר תום תקופה של 6 חודשים לאחר הפסקת הביטוח, או אי חידוש, או מיום שהעובד שמעל הפסיק (מסיבה כלשהי) את עבודתו, אינם מכוסים בפוליסה.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת העסקים בטלפון: 073-2390824 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח נאמנות עובדים
הצעה לביטוח נאמנות