ביטוח מבנה לדירה

ביטוח מבנה בלבד מיועד לבעלי / דיירי בתים משותפים ולבעלי בתים פרטיים, ומותאם לצורכיהם.

ביטוח מבנה מגן עליכם מפני נזקים שיגרמו לדירתכם עקב סיכונים רבים ומגוונים:

סיכוני אש, התפוצצות, נזקי מים, שיטפונות, רעידת אדמה (לבחירה), התנגשות כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, נזקי טבע, מהומות, נזק בזדון ופריצה.

לפוליסת ביטוח הדירה נקבעו תנאי מינימום מחייבים על יד המפקח על הביטוח וחברות הביטוח השונות מחויבות לתנאי הנוסח אלו אך מורשות לשונות את התנאים רק במידה והנוסח המתוקן מציע תנאים טובים יותר למבוטח.

>>תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן)

חלקי דירה המשמשים לעסק בלבד לא כלולים בפוליסה (אלא אם נרכש כיסוי נוסף לחלקים אלו).

בבתים משותפים ביטוח המבנה מכסה גם את חלקכם היחסי ברכוש המשותף.

הפוליסה מכסה גם אבדן הכנסות משכר דירה (בדירה מושכרת) או הוצאות בשל שכר דירה לצורך מגורים, כל עוד מבוצעות בדירה פעולות לתיקונה, שיפוצה ובנייתה מחדש, וכל עוד אין הדירה מתאימה למגורים.

העדר ביטוח מבנה עלול להותיר את בעל הדירה ללא קורת גג בהיעדר אמצעים כספיים הנדרשים לשיקום הדירה במקרה של נזק.

שיעבוד ביטוח מבנה(ביטוח משכנתא)

ביטוח משכנתא, הוא למעשה ביטוח הבא להבטיח לבנק את פירעון המשכנתא שנתן לך, גם בעת קרות מקרים מסוימים העלולים ליצור מצב בו לוקח המשכנתא אינו יכול לפרוע את חובו. הבנק למשכנתאות מחייב את הלווים לרכוש ביטוח למבנה, המכסה אותם מפני נזקים שעלולים להיגרם למבנה והעלולים להוציא את הדירה מכלל שימוש, כגון: נזקי צנרת ומים, שריפה, נזקי שיטפון, התפוצצות, רעידת אדמה וכדומה.

ביטוח זה יעניק כיסוי להשבת המצב לקדמותו כך שהדירה תתאים למגורים כפי שהייתה עם כניסתך אליה.

ביטוח דירה שכורה

כששוכרים דירה יש לשים לב באם קיימת הוראה מפורשת לרכישת ביטוח דירה בחוזה השכירות, האחריות על הדירה מוטלת על השוכר בעת שהוא מתגורר בה, ולכן רצוי שירכוש ביטוח מבנה לדירה השכורה.

במקרה שבו לבעל הדירה כבר קיימת פוליסת ביטוח מבנה לדירה השכורה, או שהוא מתחייב בטרם החתימה על החוזה לבטח את הדירה, ומוסיף את השוכרים לביטוח - יהיו השוכרים פטורים מרכישת ביטוח בעצמם. במצב כזה חשוב מאוד לוודא כי המשכיר אכן הוסיף את שמכם לפוליסת הביטוח או לחילופין כלל בפוליסה סעיף ויתור על שיבוב כלפיכם. אחרת, במקרה בו ייגרם נזק לדירה, תהיה חברת הביטוח רשאית לתבוע מכם את הנזק ששילמה לבעל הדירה, במידה ונגרם עקב רשלנות או מחדל שהינו באחריותכם.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת ביטוחי פרט בטלפון: 073-2390807, 073-2390812 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח מבנה לדירה