ביטוח חבות כלפי צד שלישי

ביטוח צד שלישי הידוע גם כביטוח "אחריות כלפי הציבור" ו-"צד ג'" הינו ביטוח המכסה את המבוטח מפני נזקים הנגרמים בקשר עם רשלנות ו/או מחדל של המבוטח לגוף או רכוש של אחרים שהינם צד שלישי למבוטח.

סכום הביטוח בפוליסה זו הינו גבול אחריות המבטח למקרה ביטוח אחד. בפוליסה מהסוג הזה מקובל אצל חברות הביטוח לקבוע גם גבול אחריות מקסימלי לסה"כ מקרי ביטוח במשך כל תקופת הביטוח. בדרך כלל הסכום המקסימלי הינו מכפלה של הסכום לאירוע בודד.

מדובר על כיסוי שבסיסו כבר רחב ביותר ובנוסף ניתן להרחבות רבות ומגוונות אשר מצריכות התאמה ספציפית לכל מבוטח בתחום עסקו תוך התייחסות למסגרת הסכמיו העסקיים, אופי ותחום פעילותו. לדוגמא - פעילות של מבוטח בחו"ל מצריכה הרחבה מיוחדת, בנוסף, יש להגיע להסכמות לגבי הדין שיכול במקרה של תביעה וכיו"ב האם על פי הדין הישראלי או דין המקום בו התקיים המחדל / רשלנות?

מבוטח בעל פעילות ענפה עם מחזור הכנסות גדול חשוף יותר למקרי ביטוח ולכן חלק מתמחור עלויות הביטוח הינו מחזור והיקף פעילות המבוטח וחלק הינו על בסיס ניסיון התביעות של המבוטח בגין שנים עברו וכמובן אופי הפעילות והיקף הכיסוי הנדרש.

משקל רב יש לייחס לסוכן ו/או ליועץ הביטוח, מקום בו יש לקבוע את תנאי הכיסוי והיקפיו, מו"מ מול מבטחים ועלויות הביטוח. בפוליסה מהסוג הזה, כמו גם ביתר הפוליסות בענפי החבויות (אחריות מקצועית, נושאי משרה, נאמנות עובדים, פשעי מחשב וכיו"ב), הדבר מצריך מקצוענות והרבה ניסיון שאינם נחלת כלל סוכני הביטוח ועל כן במקרה דנן חשובה מאוד למבוטח לעשות בחירה נכונה.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת העסקים בטלפון: 073-2390824 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

אחריות כלפי צד שלישי
הצעה לביטוח צד ג לעסק