ביטוח דירות ורכוש משותף

הבית המשותף הוא נכס מורכב מבחינה ביטוחית, מאחר שהוא שייך בחלקו לבעלי הדירות הפרטיות ובחלקו הוא משותף לכלל הבעלים בבניין.

המשמעות של ביטוח לא ראוי ולא נכון של אחד מבעלי הדירות היא הסכנה שבגרימת נזק בלתי הפיך לשאר הדיירים במבנה המשותף. אין מדובר רק בנזק לחלקם ברכוש המשותף, אלא גם בנזק כספי ניכר כך שלא יוכלו להחזיר את המצב לקדמותו ולהמשיך להיות הבעלים של נכס בשווי דומה כפי שהיו רגע לפני הנזק. ההסבר לכך יובא בהמשך הדברים.

מצב שבו אדם מדיירי הבית ביטח את דירתו בסכום הנמוך מעלות בנייתה מחדש של הדירה הוא מצב שכיח מאוד בביטוחי המשכנתה, המבוצעים ברובם על ידי גורמים לא מקצועיים. גרוע מכך הוא כמובן מצבו של מי מדיירי הבית המשותף שלא ביטח את דירתו כלל. במצב דברים שכזה ובמקרה של נזק מלא (total loss) לבית המשותף – לא יוכלו דיירי הבניין להקימו מחדש מאחר שלא יהיה פיצוי התואם את עלות ההקמה מחדש של הבית הואיל וחלק מהדיירים לא יקבלו פיצוי כלל והיה ולא ביטחו את דירתם. אלה שביטחו אבל בחסר – יקבלו פיצוי בחסר. הכספים החסרים של אותם חסרי אחריות ומזל יחסרו, כך שלא יהיה בידי דיירי הבית להקימו מחדש.

הדרך הרווחת כיום לאמוד את סכום הביטוח למבנה דירה היא עלות בניית המבנה מחדש ללא התחשבות בערך הקרקע ועלויות נוספות בגין סביבה איכותית יותר ומשתנים נוספים בנוגע לשווי דירת מגורים בהתאם לסביבתה. פועל יוצא מכך הוא שדייר אשר ביטח את דירתו בסכום ביטוח השווה לעלות בנייתה מחדש, לא יהא בידו לרכוש דירה שוות ערך בסכום הפיצוי שיקבל.

מאחר שלא כל הבניין בוטח באופן הולם, אזי גם לא ניתן יהיה לבנות את הבית המשותף מחדש. כך יוצא הדייר הטוב אשר ביטח את דירתו עם פיצוי כספי שאינו יכול להחזיר את המצב לקדמותו.

הפתרון המיטבי הוא "ביטוח ערך קרקע". מדובר על רכיב ביטוחי שמוסיף כל דייר במסגרת ביטוח מבנה דירתו, והוא מגלם למעשה סכום ביטוח נוסף שהוא הדלתא בין עלויות הבניה לבין שווי הדירה הספציפית על פי ערכי שוק הנדל"ן. הוספת סכום הביטוח הנ"ל מייקרת אמנם את ביטוח המבנה באופן ניכר, אך פותרת את הבעיה.

אולם קיים פתרון טוב הרבה יותר וגם זול יותר – ביטוח מגדלי מגורים.

ביטוח מגדלי מגורים הוא ביטוח שבו מתארגנים כל דיירי הבית המשותף (בדרך כלל נציגות הבית או ועד הבית), ובמקום לרכוש ביטוח מבנה רק בגין חלקיו המשותפים רוכשים ביטוח לכל המבנה לרבות הדירות.

במצב דברים זה אין צורך שכל דייר ירכוש ביטוח מבנה לדירתו, אין סכנה שדייר לא ביטח את דירתו, אין סכנה שמי מדיירי הבית ביטח את דירתו בסכום נמוך מכפי שצריך היה, ואין צורך לרכוש סכומי ביטוח נוספים בגין ההפרש בין עלויות הבניה לשווי השוק של הדירה.

במקרה של נזק מלא ובמצב שבו כל הדירות מבוטחות ובאותה חברת ביטוח – יהיה גורם שישלם את עלות בניית כל הבית המשותף מהמסד ועד הטפחות ללא שאלות, ללא תיאומים בין מספר מבטחים, ללא מספר שמאים ויועצים וללא בעיות מיותרות אחרות.

פוליסת ביטוח מגדלי מגורים לבניין הדירות באמצעות כהן גבעון סוכנות לביטוח מעניקה לבעלי הדירות שקט נפשי, כיסוי ביטוחי רחב ומלא, הוזלה בדמי ביטוח הדירה עקב הביטוח הקולקטיבי, טיפול מהיר במקרה של נזק חלקי או מלא לבניין כולו.

אין כל בעיה עם המצאת שיעבוד הביטוח בחלקו היחסי של הדייר על רכושו והיה ונדרש לכך עקב משכנתה.

לסיכום – מדובר בנכס היקר ביותר של כל אחד מאתנו. כדאי מאוד להשקיע מאמץ, לארגן את כל דיירי הבית ולעשות ביטוח לבית המשותף במקצועיות הראויה לו ובמקום הנכון.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל ביחידה לביטוח בתים משותפים בטלפון: 073-2390811 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח דירות ורכוש משותף