ביטוח בתים משותפים

הבית המשותף הוא נכס מורכב מבחינה ביטוחית, מאחר שהוא שייך בחלקו לבעלי הדירות הפרטיות ובחלקו הוא משותף לכלל בעלי הדירות בבניין. ננסה להסביר בקצרה את המרוכבות בביטוח והפתרונות המצויים כיום בתחום הביטוח.

פוליסת ביטוח הדירה היא פוליסת ביטוח תקנית אשר המפקח על הביטוח קובע את תנאי המינימום בפוליסה. בפוליסה ביטוח הדירה קיים כיסוי גם לחלקים המשותפים בבניין באופן יחסי ולפי כמות הדירות וגודלן. כך שביטוח הדירה היום מכסה את בעל הדירה על דירתו וחלקו בשטחים המשותפים בבניין.

בעיות רבות צצות כאשר יש נזק ברכוש המשותף ובעלי הדירות מתקשים לתבוע פיצוי ממספר רב של פוליסות ביטוח דירה ומכמה חברות ביטוח, מדובר בתהליך ארוך ומייגע של תיאום בין אנשי מקצוע שונים ממספר חברות ביטוח, כאשר כל אחד מנסה לחסוך בהוצאות החברה ולהטיל אשם על האחר. עקב כך נוצר ביקוש לכיסוי ביטוח לוועד הבית אשר יכסה אך ורק את השטחים המשותפים ובכך יעניק פיצוי ו/או תיקון מהיר במקרה של אירוע מכוסה.

חשוב להדגיש כי ביטוח הרכוש המשותף הינו הפתרון הביטוחי הנפוץ לבתים משותפים אך קיימים בו מספר חסרונות:

1. מהווה ביטוח כפל לבעלי הדירות אשר דירתם מבוטחת.

2. אינו מעניק פתרון מהיר במקרה של נזק טוטאלוס.

במקרה של נזק טוטאלוס לבניין, תהליך שיקום הבניין יצריך כי לכל בעלי הדירות בבניין יהיה הון כספי לתשלום השיקום או ביטוח דירה אשר יפצה על שיקום הנזק. בעל דירה אשר לא יוכל להעמיד הון כספי יעקב את תחילת עבודות השיקום. מצב שכזה עלול גם להעמיד את בעלי המשכנתאות בבעיה בה הבנק חושש לאי פדיון ההלוואה, לא מסיר שיעבוד בפוליסת ביטוח הדירה ומושך את כספי הפיצוי מהביטוח לעצמו וזאת לשם סגירת ההלוואה.

לבעלי דירות בבתים משותפים קיימות 2 אפשרויות:

1. להתאחד ולבטח את דירותיהם בחברת ביטוח אחת.

2. שכל בעל דירה יבטח את דירתו כראות עיניו בנוסף לביטוחי הוועד הקיימים.

ביטוח כל הדירות בחברת ביטוח אחת הוא הפתרון הביטוחי הטוב ביותר! במקרה של נזק מלא ובמצב שבו כל הדירות מבוטחות ובאותה חברת ביטוח - יהיה גורם אחד שישלם את עלות התיקון ובניית כל הבית המשותף מהמסד ועד הטפחות ללא שאלות, ללא תיאומים בין מספר מבטחים, ללא מספר שמאים ויועצים וללא בעיות מיותרות אחרות. עלות הביטוח תוזל ולא יהיה כפל ביטוחי עם ביטוחי וועד הבית.

במידה והאפשרות הראשונה ירדה מהפרק, בעל דירה שירצה להבטיח לעצמו פיצוי הולם במקרה שבו לא יהיה ניתן לשקם את הבניין מחדש יצטרך, תמורת תוספת פרמיה לביטוח מבנה הדירה, לרכוש סעיף "ביטוח נוסף" על מנת לבטח גם את ערך שווי הקרקע.

תנאי ביטוח ערך שווי קרקע והפרמיה שונים בין חברות הביטוח ויש לערוך השוואה מקיפה לפני שרוכשים כיסוי ביטוחי זה.

ביטוח בית משותף