ביטוח אחריות מקצועית

הביטוח ניתן לרכישה על ידי בעלי מקצועות חופשיים ובדרך כלל כאלה שנזקק רישיון לעסוק בהם ו/או השכלה ספציפית מתאימה. בכלליות רבה ניתן להסביר שמהות הביטוח הינו להגן על המבוטח מפני רשלנות מקצועית שמקורה במחדל או רשלנות.

בשוק הביטוח הישראלי קיימים מספר מבטחים המתמחים בביטוחי חבויות וביניהם ביטוח האחריות המקצועית. ניתן למצוא הבדלים ניכרים בין פוליסות הביטוח השונות של חברות הביטוח, על כן מומלץ לבדוק היטב ולהשוואת את תנאי הביטוח המוצעים לפני ההתקשרות. יש לדאוג ולהתאים את כיסוי הביטוח לצרכים המיוחדים של המבוטח. הגדרת הסיכונים ואיתור הכיסויים הם דבר המצריך זמן וידע ספציפי שאינו מצוי אצל רוב סוכני הביטוח וחשוב להתאים את תנאי הביטוח גם לאחר ההתקשרות, כמו למשל כאשר מבוטח מרחיב את פעילותו לתחומים נוספים אשר לא הוזכרו בפוליסה, הרחבת הפעילות לחו"ל ועוד...

בסיס הגשת תביעה

במרבית המקרים חברות הביטוח משווקות פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על בסיס "הגשת תביעה". הכיסוי ניתן לאחריות בשל תביעה אשר תוגש נגד המבוטח לראשונה (ותימסר למבטח) בתקופת הביטוח. הביטוח אינו מכסה תביעה בשל אירוע שקרה בתקופת הביטוח אם תביעה כזאת הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח (אלא אם כן חידש המבוטח את הפוליסה).

על מנת לשמור על רצף כיסוי הביטוח חשוב לחדש את הביטוח מדי שנה. רצוי לחדש את הביטוח אצל אותה חברת ביטוח על מנת להימנע ממצב בו המבוטח עשוי "לפול בין הכיסאות".

בסיס יום אירוע

הכיסוי ניתן לאחריות בשל מקרה ביטוח שקרה בתקופת הביטוח כאשר התביעה עשויה להיות מוגשת בכל זמן שהוא במהלך תקופת הביטוח או לאחריה. על כן, אין צורך לרכוש ביטוח למי שפרש על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי.

כיסויים נוספים

הפוליסה ניתנת להרחבה לכלול כיסויים נוספים כגון אי יושר עובדים, החזר הוצאות משפטיות בגין הליכים פליליים מסוימים, מתן הגנה משפטית במקרה של תביעות בגין הוצאת דיבה, לשון הרע, אובדן מסמכים והטרדה מינית.

המקצועות הנפוצים הניתנים לביטוח הינם: רופאים, רופאי שיניים, עורכי דין, רואי חשבון, רושמי פטנטים, מהנדסים, אדריכלים, ברוקרים ומנהלי תיקי השקעות, מתווכים, מתרגמים, ממוני בטיחות, מדריכי ירי, מדריכי ספורט, מטפלים ברפואה משלימה, עובדים סוציאליים ומצילים.

בימינו קיימת מגמה ההולכת וגוברת של הגשת התביעות כנגד בעלי מקצועות חופשיים כאשר יותר ויותר עורכי דין צוברים לעצמם התמחות מיוחדת בתחום זה.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת העסקים בטלפון: 073-2390824 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח אחריות מקצועית
הצעה לביטוח אחריות מקצועית