ביטוח אובדן רווחים

נזק שנגרם לבית עסק אינו מתבטא רק בנזק למבנה ותכולה. ברוב המקרים של נזקי האש, נגרמים למבוטח נזקים כבדים אשר תיקונם אורך זמן רב. במהלך זמן זה ההוצאות הקבועות של הפעלת העסק ממשיכות אל אף שהעסק אינו מייצר הכנסה.

בדרך כלל ההוצאה הכבדה ביותר הינה שכר עובדים, אשר לא יפוטרו לתקופה של 3 חודשים למהלך שיפוץ העסק ולכן נוצר מצב שיש לשלם את שכרם למרות שאין הכנסות. למקרים שכאלה ועל מנת לאפשר לעסק לקבל תזרים מזומנים אשר יאפשר לו להמשיך ולשאת בהוצאות הקבועות, כמו תשלומי שכר של העובדים, ארנונה ושאר תשלומים קבועים אשר לבעל העסק אין ברירה אלא להמשיך לשאת בתשלומם, קיים כיסוי האובדן רווחים.

במקרה שבו עסק ניזוק מאש ומושבת מפעילות, פוליסת אובדן הרווחים תהווה תמריץ לחברת הביטוח לפצות ולשפות במהרה את המבוטח בפוליסת ביטוח הרכוש, וזאת על מנת לצמצם את הנזק לפי פוליסת ביטוח אובדן הרווחים.

בימים אלו חשוב להרחיב את הכיסוי ולביטוח כנגד נזקי טרור לרכוש וביטוח אבדן רווחים כתוצאה מנזק זה. מס רכוש מכסה נזק עקיף (אובדן רווח) אך ורק לרכוש הנמצא בישוב ספר.

פרמיה

עלות הביטוח נקבעת על גובה הרווח הגולמי של העסק המבוטח ותקופת הפיצוי. ככל שהרווח הגולמי גבוה יותר ותקופת הפיצוי ארוכה יותר, הפרמיה הנדרשת גבוה יותר.

השתתפות עצמית

ההשתתפות העצמית בסוג זה של ביטוח הינו מספר הימים שבגינם המבוטח לא יפוצה. בעבור אותה תקופה ישולם הפיצוי בגין תקופת הפיצוי שבוטחה בניכוי מספר הימים שנקבעו כימי ההשתתפות העצמית.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת העסקים בטלפון: 073-2390824 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח אובדן רווחים
הצעה לביטוח עסק